บริษัท ลดา เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

By LADA Industry Group THAILAND
Webmaster Piak1960@gmail.com


สำนักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
ส.ม.อ.
www.dropbox.com

บล๊อกของ ลดา

.เวปเมล ของ ลดา

mail.google.com

วีดีโอคลิป ของลดา


กลุ่มบริษัท ลดา

1. บริษัท ลดาอินดัสตรีกรุ๊ป จำกัด ที่อยู่ 127 หมู่ 4 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

2. บริษัท ประกอบ พาร์ท จำกัด ที่อยู่ 169/125 หมู่ 11 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110

3. บริษัท ลดา เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ที่อยู่ 214/27 หมู่1 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม 73000


ผลิต จำหน่าย และ บริการ ซ่อมบำรุง เครื่องจักร
1. เครื่องผลิตท่อคอนกรีต และ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ได้แก่
สำหรับผลิตท่อคอนกรีต
• ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบกลม หรือ แบบ สี่เหลี่ยม ปากลิ้นราง ขนาด มาตรฐาน ตั้งแต่ 300-1500 มม. ที่ความยาว 1 ม.
• ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบกลม หรือ แบบ สี่เหลี่ยม ปากลิ้นราง ขนาด มาตรฐาน ตั้งแต่ 1500 มม.ขึ้นไป ที่ความยาว 1 ม.
• ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จอื่นๆ เช่น บ่อพักคอนกรีต รางระบายน้ำหล่อสำเร็จ เป็นต้น

2. เครื่องผลิตบล็อกคอนกรีต
สำหรับผลิตบล็อกคอนกรีตชนิดต่าง ได้แก่
• บล็อกผนังมาตรฐาน ขนาด กว้าง 65-190 ม.ม.ยาว 390 ม.ม. ที่ความสูง 180-190 ม.ม. ทั้งแบบตัน แบบกลวงมีรูทะลุ หรือ แบบ ไม่ทะลุ และ แบบ มีร่องล่าง
• บล็อกปูพื้น ชนิดต่างๆ
• ชิ้นงานอื่นๆ ที่มีขนาด กว้างไม่เกิน 400 ม.ม. ยาว 400 ม.ม. สูงไม่เกิน 200 ม.ม. และ สามารถดันออกจากแบบได้ ในลักษณะเดียวกับบล็อก
• เครื่องจักรผลิตสำเร็จ จากโรงงาน ด้วยเครื่องจักร เครื่องมือ ที่ทันสมัย และ โดยช่างผู้ชำนาญงาน มีประสบการณ์ ในการผลิตมานาน